Winter Sports

Nu blir det enklare att begära in utdrag ur Belastningsregistret

Nu blir det enklare att begära in utdrag ur Belastningsregistret

Som en del i Svenska Skidförbundets förebyggande arbete för en tryggare idrott ska alla föreningar begära in utdrag ur Belastningsregistret från ledare och personer som har direkt eller regelbunden kontakt med barn under 18 år. Från och med september 2023 digitaliseras tjänsten vilket gör arbetet enklare och smidigare, både för föreningen och ledare.

Digitaliseringen innebär…

  • att det blir möjligt att få sitt utdrag från polisens Belastningsregistret till sin digitala brevlåda.
  • att en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisens hemsida.

Det är viktigt att informera om och skapa nya rutiner för hur utdragen ska hanteras inom er förening.

Att begära ett utdrag från belastningsregistret kostar inget och det digitala utdraget beställs på polisens hemsida. Länk till annan webbplats.

Under Trygg idrott kan du ta del av tips på hur föreningen kan jobba med utdrag ur Belastningsregistret.


Source link

Related Articles

Back to top button